604-946-6622 info@reachchild.org

ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣੋ

ਰੀਚ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਖੇ

ਰੀਚ ਵਿਖੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1956 ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲਾਡਨੇਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 100 ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 1,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧ ਗਏ ਹਾਂ।

ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ:
ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਤੋਂ, ਵਿਅਸਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜੋ ਇੱਕ ਫਰਕ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਵੁਕ ਹਨ, ਰੀਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜੋ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗ ਕਾਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਹੁਨਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 16+ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵੈਸੇਵੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਵੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ! Tamara 'ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰtamarav@reachchild.org ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ-ਰੋਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ।

 

ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੱਭੋ:

ਫਾਈਂਡਸ ਰੀਚਜ਼ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਾਡਾ ਸਵੈਸੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਦਮ ਹੈ ਜੋ ਰੀਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ raeannes@reachchild.org

FINDS ਥ੍ਰਿਫਟ ਸਟੋਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ info@reachchild.org ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ! 

ਰੀਚ ਵਿਖੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਬਣੋ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਕ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗੇ।
ਪੀ: 604-946-6622
ਈ: volunteer@reachchild.org

1 + 12 =

pa_INPanjabi
ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਟਵਿੱਟਰ