604-946-6622 info@reachchild.org

ਰੀਚ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਦੱਖਣ ਇੱਕ ਸੰਮਲਿਤ, ਪਲੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ECE ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ! ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। 'ਤੇ ਸੂਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ susieg@reachchild.org ਜਾਂ 604-946-6622 ਐਕਸਟ 308 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਫੋਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਤਪਾਦ, ਰਚਨਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕੰਮ ਲਈ ਮਨੋਨੀਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਉੱਤਰੀ 'ਤੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਨਾ.

pa_INPanjabi
ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਟਵਿੱਟਰ