604-946-6622 info@reachchild.org

ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ COVID-19 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਪਰਕ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਪੰਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ ਇਥੇ. ਅਸੀਂ CBC ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਮੇਤ ਵਰਚੁਅਲ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਔਨਲਾਈਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰੋਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

pa_INPanjabi
ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਟਵਿੱਟਰ