604-946-6622 info@reachchild.org

RRSPs & RRIFs Donations to Reach

RRSPs & RRIFs Donations to Reach

RRSP ਅਤੇ RRIF ਫੰਡ:

ਲਾਭ:

   1. ਟੈਕਸ ਰਸੀਦ ਮੌਜੂਦਾ ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਆਫਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ
   2. ਟੈਕਸ ਰਸੀਦ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਹਫ਼ੇ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਆਫਸੈੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ
   3. ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ
   4. ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ
    • ਤੁਹਾਡਾ RRSP/RRIF ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਬਿਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ RRSP ਜਾਂ RRIF ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਨੋਨੀਤ ਕਰੋ। 100% ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ RRSP/RRIF ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ

ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ!

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਮਨਾਮਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਸੀਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

 

   
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ
ਤਾਮਾਰਾ ਵੀਚ

ਪੀ: 604-946-6622 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। 367
ਈ: tamarav@reachchild.org

 

ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। - ਡੇਵਿਡ ਅਤੇ ਈਲੇਨ ਬਲਿਸ

pa_INPanjabi
ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਟਵਿੱਟਰ