604-946-6622 info@reachchild.org

ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦਾਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੀ ਵਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ:

1. ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸੀਅਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਵਸੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਉਦੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।

2. ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਵਸੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਕਮ ਜਾਂ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਸੀਅਤ ਹੈ।

3. ਇੱਕ ਐਂਡੋਡ ਵਸੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸਿੱਧੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਐਂਡੋਮੈਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਵਸੀਅਤ ਸਦਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 

ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ

ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ!

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਮਨਾਮਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰਸੀਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

 

   
ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ
ਤਾਮਾਰਾ ਵੀਚ

ਪੀ: 604-946-6622 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ। 367
ਈ: tamarav@reachchild.org

 

ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਤੋਹਫ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। - ਡੇਵਿਡ ਅਤੇ ਈਲੇਨ ਬਲਿਸ

pa_INPanjabi
ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਟਵਿੱਟਰ