604-946-6622 info@reachchild.org

ਇਸ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਨਵੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਪ ਫੰਡ, ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਡ  ਐਨਵੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਫਸਟ ਵੈਸਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵੈਸਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ PPE ਸਪਲਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ REACH ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਆਦਾ ਜਾਣੋ ਇਥੇ. ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਥੈਰੇਪਿਸਟਾਂ ਲਈ ਰਿਚ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੀਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਹੀ PPE ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ PPE ਫੰਡਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।

pa_INPanjabi
ਫੇਸਬੁੱਕ ਯੂਟਿਊਬ ਟਵਿੱਟਰ